Gruntowanie podłoża to bardzo ważny etap każdego malowania, który decyduje o końcowym wyglądzie powłoki, a także o jej trwałości i funkcjonalności. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie w przypadku posadzek, które są narażone na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne takie jak ruch pieszy, ruch pojazdów, zabiegi czyszczące i inne. Zazwyczaj w karcie technicznej farby nawierzchniowej znajdziemy informację jakie grunty można pod nią stosować, ale często jest wymienione kilka gruntów. W takim przypadku możemy kierować się innymi czynnikami, takimi jak:

Porowatość/chłonność podłoża

Jest to bardzo ważny czynnik – dobrze dobrany grunt zapewni odpowiednią wydajność farby nawierzchniowej. Chłonność podłoża możemy sprawdzić w bardzo łatwy sposób, rozlewając na posadzce niewielką ilość wody (40-50 ml), a następnie mierząc czas w jakim się wchłania.

  • do 2 minut – podłoże bardzo chłonne – na takim podłożu najlepiej stosować grunty bezrozpuszczalnikowe, takie jak np. Epoxol Primer SF
  • od 2 do 5 minut – podłoże średnio chłonne – na podłożach nisko porowatych lepiej sprawdzają się grunty na bazie rozpuszczalnika, gdyż łatwiej wnikają w podłoże i głębiej je penetrują, np. Epoxol Primer
  • powyżej 5 minut – podłoże niechłonne – podłoża typu kafle, beton zatarty na bardzo gładko (z połyskiem) należy zagruntować gruntem adhezyjnym RO3333, który zapewni przyczepność i trwałość powłoce nawierzchniowej.
Epoxol Primer SF Posadzkowy Grunt Epoksydowy
Super Spoiwo RO3333

Stan posadzki

Zarówno na starych jak i nowych obiektach możemy spotkać się z różnymi sytuacjami, takimi jak:

  • plamy po olejach – w takim przypadku podłoże trzeba umyć środkami do czyszczenia betonu, np. Sulfanolem. Plam z oleju niestety nigdy się do końca nie pozbędziemy, w skrajnych sytuacjach (bardzo duże powierzchniowo plamy) trzeba po prostu wyciąć w tym miejscu posadzkę i wylać ją na nowo. Jeśli są to nieduże plamki, to lepiej poradzi sobie z nimi grunt na bazie rozpuszczalnika, np. Epoxol Primer.
  • wilgotna posadzka – jeśli posadzka jest poddawana częstym zabiegom czyszczącym to może się okazać nie ma możliwości jej dokładnego osuszenia. W takim przypadku należy zastosować grunt epoksydowy na wilgotny i świeży beton Neopox Primer WS. Grunt ten stosuje się tylko w przypadku, gdy wilgoć dostaje się z zewnątrz, a nie od gruntu przez podciąganie kapilarne (punkt następny).
  • źle wykonana izolacja – jeśli posadzka jest nieprawidłowo zaizolowana od ziemi to najprawdopodobniej występuje problem podciągania kapilarnego wilgoci, która powoduje odspajanie farby nawierzchniowej. W takim przypadku polecamy grunt epoksydowy Neopox Primer AY.
  • duże ubytki – duże powierzchniowo ubytki możemy wypełnić szpachlą wykonaną z mieszanki drobnego piasku kwarcowego z bezrozpuszczalnikowym gruntem Epoxol Primer SF-P (dokładne proporcje i możliwości są opisane w karcie technicznej produktu).
  • małe ubytki – do małych ubytków możemy wykorzystać gotową szpachlę epoksydową Epoxol Putty.

Powiązana porada: Jak odpowiednio zagruntować posadzkę?

Uwaga – posadzki pod systemy żywiczne nigdy nie należy gruntować zwykłymi gruntami typu unigrunt ani niczym impregnować.

img_9623
img_9622

Do zamówienia zawsze dołączamy karty techniczne. Znajdą je również Państwo na naszej stronie internetowej, pod opisem każdego produktu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do malowania.

dscn3521
dscn3519