Z biegiem czasu zbiorniki betonowe tracą swoją szczelność. Dzieje się tak, ponieważ  beton wraz z upływem lat traci swoją zwartość oraz nieprzepuszczalność. Zaczynamy reagować dopiero, kiedy zaobserwujemy np. niższy poziom wody w zbiorniku, co sygnalizuje nam problemy ze szczelnością. 

Jak uszczelnić betonowy zbiornik, którego nie jesteśmy w stanie całkowicie dosuszyć lub czas na jego zabezpieczenie jest bardzo krótki? Przedstawiamy szybkie, a zarazem skuteczne rozwiązanie. Dobór materiałów do zabezpieczenia wilgotnych ścian zbiornika odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu trwałej i szczelnej powłoki.

Poniżej przedstawiamy jeden ze sprawdzonych systemów, który pozwala nam aplikować produkty na wilgotne podłoże, a także umożliwia szybkie, ponowne zalanie zbiornika wodą. 

Jak przygotować podłoże przed zabezpieczeniem/uszczelnieniem wilgotnego zbiornika betonowego?

System, który zostanie poniżej zaproponowany dopuszcza wysoką wilgotność podłoża betonowego. Przed aplikacją gruntu podłoże należy odpowiednio przygotować. Najlepiej wykonać szlifowanie betonu, dzięki któremu pozbywamy się powierzchniowych zanieczyszczeń. Po dokładnym odpyleniu podłoża przystępujemy do aplikacji gruntu.

Jak zagruntować podłoże przed zabezpieczeniem/uszczelnieniem wilgotnego zbiornika betonowego?”

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża można rozpocząć długotrwały proces suszenia betonu lub wybrać specjalny grunt, który pozwala przyspieszyć prace i ominąć ten etap.

Grunt, który może być aplikowany na wilgotny beton to Neopox Primer WS. Jest to grunt epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, najczęściej wykorzystywany na podłożach, w których wilgoć wynika np. z nagłych opadów deszczu, mycia wodą pod ciśnieniem, czy też jak w przypadku zbiorników, z wcześniejszego napełnienia wodą. Wysoka wilgotność betonu to nie to samo co stojącą woda czy kałuża (nadmiar wody z podłoża należy bezwzględnie usunąć!)

Grunt aplikuje się zazwyczaj w jednej warstwie. Beton po aplikacji gruntu musi się jednolicie błyszczeć. Jeśli po 24h zaobserwujemy matowe plamy, oznacza to że chłonność podłoża jest wysoka i gruntowanie należy powtórzyć. Dopuszczalna wilgoć podłoża <100%. Po 24h od aplikacji gruntu można rozpocząć aplikację powłoki nawierzchniowej. 

jak zabezpieczyc zbiornik betonowy

Aplikacja powłoki nawierzchniowej

Jako powłokę nawierzchniową do zamkniętego zbiornika polecamy farbę epoksydową Epodux IM 209. Dlaczego Epodux IM 209  może być stosowany w pracach, które wymagają krótkiego czasu? Ponieważ powłoka Epodux IM 209 dopuszcza do bardzo szybkiego kontaktu z wodą. Standardowe żywice epoksydowe potrzebują między 7 a 14 dni przed zalaniem wodą, natomiast elementy pomalowane Epoduxem IM 209 mogą zostać zanurzone w wodzie już po 30 minutach! Zalecamy jednak uważać na ewentualny kontakt powłoki z mocnym strumieniem wody po tak krótkim czasie.

Epodux IM 209 to bardzo dobry produkt nie tylko do uszczelniania zbiorników ale również do malowania konstrukcji stalowych, które będą zanurzone w wodzie. Produkt można stosować również w tak agresywnym środowisku jak oczyszczalnie ścieków.

jak zabezpieczyc uszczelnic wilgotny zbiornik betonowy
jak uszczelnic zbiornik betonowy

Malując zbiornik farbą Epodux IM 209 należy zwrócić uwagę, żeby sucha powłoka miała odpowiednią grubość, a co za tym idzie szczelność i odporność na parcie wody. 

W zależności od projektu przyjmuje się następujące grubości powłoki:

  • czysta woda techniczna – dwie warstwy, każda po 100 mikronów na sucho (łącznie 200 mikronów na sucho)
  • woda zanieczyszczona chemikaliami, ścieki – dwie warstwy, każda po 200 mikronów na sucho (łącznie 400 mikronów na sucho)

W przypadku aplikacji natryskiem farbę można nałożyć grubo w jednej warstwie, jednak nie zalecamy tego malując zbiornik. Aby mieć pewność, że powłoka jest szczelna i trwała zalecamy rozłożenie aplikacji na dwie warstwy, nakładane krzyżowo względem siebie.

Epodux IM 209 może być aplikowany na wiele rodzajów podłoża: stal czarna, stal ocynkowana, beton. Do każdego rodzaju podłoża należy dobrać odpowiedni podkład. Na wypiaskowaną stal, bez korozji, produkt można nakładać bezpośrednio.

Podczas aplikacji całego systemu, w szczególności w zbiornikach zamkniętych, należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz temperaturę, aby powłoka mogła się w prawidłowy sposób utwardzić. Wysoka wilgotność powietrza i/lub za niska temperatura mogą spowodować problemy z utwardzaniem.